Торене на земеделските култури.Как се торят доматите в полиетиленовите оранжерии?.

Доматите, които се отглеждат в полиетиленовите оранжерии са с кратък вегетационен период. Доматите в оранжерията образуват голяма растителна маса и дават висок добив от единица площ. Поради тази причина доматите извличат от почвата с добива си големи количества хранителни вещества.

Характерно е , че доматите се отглеждат при неблагоприятни условия: