Торене на земеделските култури.Физиологични смущения при плодове и зеленчуци, като резултат от недостиг на калций.

Сред физиологичните

смущения причинени от недостиг на калций в определени органи на растението са горчивите ядки при ябълката, вътрешно потъмняване на зелевите култури и целината, черна сърцевина при цикорията, върхово гниене на цветовете и плодовете при доматите, пипера и дините, некроза на столоните на картофите,некроза по листата на зелевите, загниване върховете на плодовете на ягодата и върховете на салатите, стъклен вид на цветното зеле /съцветието е като просмукано с вода/. Различни по вид смущения при окрасните култури и др.

Локален недостиг на калций при ягодовото растение причинява некроза по върховете на листата. Въпреки, че факторите на околната среда влияят на броят и сериозността на физиологичните смущения, причината е специфичен недостиг на калций при младите листа по времето, когато излизат от пъпките. Повредата е загиване на върха на листата, при по-тежки случаи дори може да загине целият лист.

Ясно е, че мъртвите тъкани не могат да се възстановят в последствие, въпреки че доставките на калций значително се увеличават след пълното излизане на листата. Загиването на част от листа, или върхът му води до неговото изкривяване и ненормална форма. Порасналите вече листа не са чувствителни и често съдържат достатъчно калций.

Фактът, че загиването на растителни тъкани е резултат от недостиг на калций е установен чрез опити. С разтвори на калциев нитрат и калциев хлорид са напръскани короните на растенията или са приложени като капки на всеки отделен лист, точно преди да се подаде от пъпката. Това третиране е предотвратило недостигът и некрозата била преодоляна докато третирането продължавало. Поне веднъж седмично било необходимо да се правят пръскания за да се избегне физиологичното смущение, но дори и тогава не всички листа били опазени, тъй като калцият не се придвижва от старите към младите листа.

Прилагането на калциев нитрат предпазва и други култури от физиологични смущения, необходимо е да се правят чести пръскания докато младите тъкани достигнат критичните фази от своето развитие. Например ежеседмични пръскания предпазват целината от черна сърцевина. Прилагането на калциев нитрат като пръскания на растенията с разтвори, понякога не е достатъчно сигурен метод за предпазването им от хранителен недостиг. затова подаването на достатъчно калций чрез кореновото хранене в критичните фази от развитието на културите е по-доброто и сигурно решение.

Части и органи на растенията чувствителни към недостиг на калций:

плодове в по-късни фази на своето развитие, като ябълки и домати; органи с голямо натрупване на растителна маса , , като главите на главестото, брюкселското зеле и салатите; подземни органи на растенията служещи за съхранение на хранителни вещества при растенията: фъстъци, картофи и др.; млади органи на растенията, например млади листа току що излизащи от пъпката.

От физиологична гледна точка тези органи нямат голяма възможност да изпаряват вода (транспирация) или защото са под земята, затворени са в пъпката или са с голяма гъстота (притиснати едни към други), а понякога и липсата на достатъчно устица на единица площ.

Основният проблем е как да осигурим достатъчно транспорт на калций до бавно транспириращите растителни тъкани, за да подсигурим нуждите им при интензивен растеж. При ягодите критичния период започва, когато листата са в пъпките. Веднъж след като е излязъл и се е разгънал листът се подлага на атмосферните влияния и транспирацията през устицата се увеличава значително. Изпарението предизвиква разлика във водното налягане с количеството на изпарената вода през устицата, в корените на растението клетките на ксилема извличат воден разтвор от почвата в корените. Новият воден разтвор преминава от стъблото в листата и заменя загубената от изпарението вода, като пренася и минералните вещества необходими на растението, включително калций. Важно е, че калцият за разлика от много други хранителни елементи не се придвижва от старите към младите органи на растението, той се натрупва трайно в листата и например при ягодата достига до 1.5% от сухото им вещество.