Мероприятия в зеленчуковата градина.Запасяващоторене на почвата.

Запасяващототорене на почвата се извършва периодично през определени периоди от време – на три или на пет години. В почвата се

внасят по-големи количества минерални торове съдържащи фосфор и калий, които се усвояват постепенно през годините. Тези количества са в зависимост от периода за който се внасят, както и от запасеността на почвата и могат да бъдат от 60 до 100 кг троен суперфосфат и 60-80 кг калиев хлорид или калиев сулфат. Запасяващототорене се прави преди основна дълбока обработка на почвата за да може след това торовете да попаднат на по-голяма дълбочина.

Запасяващототорене не е задължително, защото не винаги има средства за такива количества, земята често сменя собствениците си, трябва да се внасят няколко видатор и др. Освен това не винаги внесените елементи са достъпни за растенията, а се преобразуват в трудно достъпни за растенията форми, което зависи от спецификата и типа на почвата. Затова основнототорене може с успех да се прави ежегодно, като се внасят количества торове за една реколта. Още повече, че вече има комбинирани торове, които съдържат всички необходими елементи и не се налага да се внасят по няколко вида различни торове. Това позволява широк диапазон от време за внасянето им – от късна есен до ранна пролет.