Мероприятия в овощната градина. Дефицит или излишък на калций при семковите видове. При калциев недостиг върховете на леторастите засъхват, листата се завиват и некротират по периферията. По плодовете на ябълката,

дюлята и по-рядко на крушата се развиват сравнително едри , повърхностни, леко хлътнали, тъмнокафяви петна, разположени най-често в чашечната област. При дюлята петната са многобройни и значително по-дребни. Повреденото плодово месо придобива гъбеста консистенция поради умъртвяване на тъканите. Тези симптоми са известни като горчиви петна или горчиви ядки. Те се появяват силно в овощни градини с големи колебания на почвената влага, в периода на интензивно нарастване на плодовете и при преждевременната им беритба

ПРИ КОИ СОРТОВЕ НАЙ-ЧЕСТО СЕ НАБЛЮДАВАТ ГОРЧИВИТЕ ЯДКИ

Горчиви ядки се наблюдават често при ябълковите сортове Джонатан, Червена превъзходна, Английска зелена, Тетовка и по-малко при Златна превъзходна. От дюлевите сортове горчивите ядки са най-характерни за Португалска дюля. При крушата най-силни повреди се наблюдават по сортовете Боскова масловка и Вилямова масловка.