Защо преди да узреят доматите почерняват откъм върха?

 

Доматите с тези симптоми страдат от неинфекциозното

заболяване върхово гниене, което се проявява при засушаване. При върховото гниене по доматите плодовете, по които са се появили описаните повреди, се зачервяват преждевременно и окапват. При силно проявяване на болестта могат да окапят по-голяма част от плодовете на доматите.

Растенията, които се отглеждат при нормален поливен режим не се развиват буйно и плодовете им не страдат от върхово гниене. Обратно, растенията, които се отглеждат при висока влажност на почвата, са по-буйни и с по-сочни тъкани. Именно техните плодове при засушаване страдат по-силно от върхово гниене. Това обяснява защо растенията , подложени на режим от последователно преовлажняване и засушаване, страдат силно от това заболяване.

Друга причина за върховото гниене е недостатъчното количество усвояем калций в почвата .

Калцият е от елементите, които не се придвижват от по-старите органи към младите, в резултат на което се проявява дефицит в нарастващите органи – младите листа и растежните точки на стъблата и корените. В резултат на това се наблюдават различни болестни симптоми при различните растения. При доматите се развива върхово гниене на плода.

При такива симптоми е добре калцият да се предостави на растенията чрез листно подхранване. За тази цел се произвеждат течни разтвори на калциев окис, които са изключително ефикасни и безопасни за приложение по листен път.