Растително защитни мероприятия в овощната градина.Ползите от листно подхранване.

Листните торове оказват значителен ефект върху адаптацията на овошките към различни стресови фактори и помагат за възстановяване след

различни повреди като градушки, бури и др.

След третиране с листни торове растежът на леторастите се засилва, подобрява се качеството на плодовете - увеличават се съдържанието на глюкоза, сорбитол, сухо вещество, ябълкова и лимонена киселина и калий.

  • Листното подхранване с желязосъдържащи препарати играе важна роля за отстраняване на хлорозата (пожълтяване на листата), предизвикана от недостатъчно снабдяване с желязо.
  • Почвеното приложение на цинкови торове не е достатъчно ефективно, защото корените на овощните дървета заемат дълбоки почвени слоеве, а цинковите съединения са слабо подвижни в почвата. Листното подхранване с цинк е по-ефективно, но трябва да се направи няколко пъти.
  • При недостатъчен почвен азот листното му приложение е много важно - листно подаден карбамид намалява преждевременното опадане на листата, увеличава размера на плодовете и засилва вегетативния растеж.
  • Листното приложение на бор-съдържащи съединения подобрява плододаването.
  • Листното подхранване с медни препарати има по-дълъг ефект от тези с манган и бор. Две пръскания с медни торове (през юни и септември) са достатъчни за снабдяване на дърветата с мед, докато третиранията с манган и бор трябва да се приложат няколко пъти през вегетационния период.
  • Комбинираното цинково и борно листно подхранване предизвиква увеличаване на добива.
  • Снабдяването на ябълките с достатъчно калций е ключов момент - напръсканите плодове имат по-добро качество, по-добра съхраняемост, по-малко физиологични смущения. Опити доказаха , че така се води успешна борба с горчивите ядки по ябълковите плодове, които са проблем №1 при съхранението на продукцията. Достатъчни са няколко пръскания с калциеви съединения.