Растително защитни мероприятия в овощната градина. Малината има нужда от редовно наторяване.  Малината е взискателна към съдържанието на хранителни вещества в почвата. Тя има по-големи потребности от азот и калий, по-малко към

фосфора.

ПРИ ЗАПАСЯВАЩО ТОРЕНЕ

Ако сте направили добро предпосадъчно торене на малините , , през първите 2-3 години е достатъчно да ги подхранвате само с азот през вегетацията. През следващите години е необходимо да се внасят на 1 квадратен метър по 3-4 кг оборски тор, 25-30 г суперфосфат, 15 -20 калиев сулфат, 15-20 г амониева селитра или карбамид.

Фосфорните, калиевите и оборският тор се внасят през есента с последваща обработка, азотният се внася рано напролет.