Мероприятия в зеленчуковата градина. Недостигът на азот предизвиква съкращаване на биологичния цикъл на растението, листна хлороза, бавен и

мъчителен растеж, слабо производство. Предозирането с азот предизвиква дисбаланс в биологичния цикъл на растението, бедна линификация на тъканите, с последващо предразположение към вредителите , особено паразитните, прекалено вегетативно избуяване, придружено от интензивна консумация на вода, натрупване на нитрати в листата; освен това, както вече отбелязахме, свръх количествата от азот в почвата увеличават риска от замърсяване на водните пластове.