Мероприятия в зеленчуковата градина. Есента е времето за внасяне на органични торове.  Най-подходящото време за торене с органични торове е през есента, непосредствено преди дълбоката обработка на

почвата.

Оборският тор не бива да се оставя в градината дълго време неразпръснат , тъй като голяма част от азота му излита.

Средната норма за есенно наторяване в зависимост от типа на почвата е 300-500 кг полуразложен оборски тор или компост на 100 м² през 3-4 години. Ако всяка година ще се внася органичен тор, нормата трябва да се намалява до 100-200 кг на 100 м².

С пролетното прекопаване или изораване на почвата се внася органичен тор, ако не е внесен през есента. В случая, ако се внася оборски тор, той трябва да бъде разложен. На 100 м² се внасят 300-350 кг разложен оборски тор или 350-400 кг компост.