Mероприятия в овощната градина. Съобразете се с почвената реакция.  Почвата, върху която ще се създава овощна градина трябва да бъде с мощен и богат на хранителни вещества хумусен хоризонт и дълбок,

добре аериран и водопропусклив илувиален хоризонт. Подпочвените води трябва да са на минимална дълбочина 2,5-3,0 м за костилковите и на 1,5-2 м под почвената повърхност за семковите овощни видове. Овощните растения изискват по-леки и топли почви, които са достатъчно влагоемни и богати на хранителни вещества.

Оптималната почвена реакция (рН ) за повечето овощни видове е в границите от 4,6 до 6-6,5. Ябълката, крушата, прасковата и ореха се развиват успешно при рН 5,1-6,5. Черешата и вишнята на махалебкова подложка, праскова на подложка GF 677 и бадемът може да се отглеждат и на по-алкални почви (рН 6,3-7,5).

При по-кисела почвена реакция (рН 4,6-5,6) е възможно черешата и вишнята да се отглеждат върху семеначета от дива череша. Сливата, касисът, малината и къпината могат да виреят и при сравнително по-ниско рН - от 4,6 до 5. Почви с рН по-ниско от 4 ,5 са неподходящи за създаване на овощни насаждения.

Освен киселинността на почвата ограничаващ фактор е и съдържанието на активен калций в почвата. Когато концентрацията в почвата е до 4-5% е възможно отглеждането на повечето овощни видове, с изключение на прасковата, дюлята и крушата на дюлева подложка, при които тя трябва да е по-ниска от 1,5%.