Мероприятия в зеленчуковата градина. Съставките на торовете са скрити в цифрите. Торовете на пазара са много и се различават по съотношението на съставките и съдържанието на разтворими вещества. Комбинираните /комплексните/ торове се обозначават с цифри - те показват процента на съдържащите се в тях елементи.

Как да разпознавате цифрите, които означават кой тор, какъв е?

  1. Винаги на първо място се изписва елементът азот - N, после фосфор - P , накрая калий - К. 
  2. Комбинираните торове NPK, които съдържат и трите най-важни елемента имат означение например 16-8-20, когато са с по-ниско съдържание на фосфор и с повече калий. 
  3. Да знаете, че когато купувате тор с означението 10-8-8, той е от по-бедните откъм полезни вещества. 
  4. Следете съдържанието на азота към калия да бъде приблизително 1:2 - тогава торът е най-добре усвоим. 
  5. Ако цифрата, показваща азота /N/ е повече от 16 - торът е за торене напролет, когато активно ще расте зелената маса. 
  6. Напролет потърсете тор например със съдържание 16-12-25!