Мероприятия в овощната градина.При стъкловидност по ябълките плодовете са негодни за съхранение. Стъкловидността по ябълката е неинфекциозно заболяване по плодовете на ябълката. Проявява се само при някои сортове,

като Джонатан ,Червена и Златна превъзходна, Тетовка.

Причините за това заболяване може да са предизвикани от излишък на азот, недостиг на калций или неблагоприятни климатични условия през вегетацията.Стъкловидността е нежелана, тъй като тя влошава вкусовите качества на плодовете и ги прави негодни за съхранение през зимата.

Стъкловидността по ябълките се проявява по-силно в години с хладни, дъждовни, или много топли лета.

Влияние за стъкловидността оказват и подложките. На слабо растящи подложки ябълките са по-едри и по-добре обагрени и по-рядко страдат от заболяването. Плодовете на дърветата със силно растящи подложки пък се поддават повече на болестите при съхранение.

За да не се допусне това заболяване в почвата не трябва да има излишък на калий, тъй като той пречи на извличането на калция и магнезия или на нормалното приемане на микроелементи от почвата.

Добре би било при ябълковите дървета през вегетацията да се внася листно елемента бор. Той подобрява постъпването и предвижването на калция в плодовете и по този начин намалява вероятността от болести при съхранението.