СпанакКогато се образуват 2-4 листа, спанакът се подхранва с 10-15 кг на дка амониева селитра и почвата се разрохква. При много гъст посев спанакът се прорежда така, че растенията да останат на 10-12 см едно от друго. През пролетта презимувалият спанак се подхранва възможно най-рано с 20-25 кг на дка амониева селитра и ако е възможно, почвата се разрохква.

Засетият през пролетта спанак обикновено не се подхранва, ако торовете са внасяни преди сеитбата. Прекопава се един път. При засушаване се полива. Понякога презимувалият спанак се изтегля, което става по-често при късно засяване. Изтеглянето се причинява от резките температурни колебания в края на зимата и в началото на пролетта. За да се предотврати, почвата трябва да се подготви веднага след прибирането на предшественика , , за да се послегне до сеитбата на спанака, а сеитбата да се извърши своевременно и при условия, благоприятни за повикването на семената. Изтегленият спанак може да се притъпква с дъска, но това не винаги помага. Местата, където спанакът е изсъхнал вследствие на изтеглянето, се подсяват.

Прибиране на спанак

Засетият в края на лятото спанак се прибира в началото или към средата на октомври, но може да се прибира постепенно и до края на октомври - началото на ноември. Презимувалият спанак се прибира през февруари - март, засетият през пролетта - през април и в началото на май.

Растенията се отрязват под най-долните розетни листа. Прибраният спанак се почиства от повредените и засъхнали листа и от кал. Ако е изкалян много, се измива. За пазара спанакът се поставя в кафези, без да се уплътнява. Трябва да се има предвид, че влажният спанак се запарва бързо и загнива. Ранният есенен и пролетният спанак дават 600-700 кг на дка, презимувалият - 1200-1500 кг на дка.