След внасяне на талог в градината, последействието му е над 10 години. Талогът може успешно да се използва както в овощарството, така и в зеленчукопроизводството в качеството му на органичен тор.

Изключение прави само силициевият (пясъчен) талог, в който не се съдържат хранителни вещества.

Тези от вас, които имат възможност да използват талог от малки водоеми, трябва да знаят, че преди използването му е необходимо той да се проветрява в продължение на една година. През това време се лопатира 3-4 пъти за да се изпари влагата и да се отделят вредните вещества.

Използването му веднага след добиване е неправилно и дори вредно, защото с него ще занесете в градината и плевела блатна острица. Него може да почистите още при изваждането на материала, като прекарвате тинята през едро сито и отделяте плевела.

Талогът може да се внесе при всички култури – зеленчукови и овощни. Ако се прилага през пролетта дозата е 3-5 кг на кв.метър. Есенното внасяне може да е в 3 пъти по-големи количества.

Подхранващото действие на талога се запазва дълго време – до 8-12 години. Особено ефективен е на кисели и песъчливи почви.

Талогът е полезен да се използва и при приготвяне на компост. Това става като се размесва заедно с други компоненти , като оборски тор, торова течност, растителни остатъци и др.