Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Калиев хлорид - не е подходящ за торене на картофи

Мероприятия в зеленчуковата градина. Калиевят хлорид не е подходящ за картофи. При производството на ранни картофи се съчетава органично и минерално торене. От органичните най-добри резултати дава

разложеният оборски тор, който съдържа почти всички необходими за растението макро- и микроелементи. Той подобрява структурата на почвата и влияе положително на водния, въздушния и температурния й режим.

Оборският тор се внася напролет с обработката на почвата при леки почви и в количество 2-5 т на декар, а при свързаните глинесто песъчливи - с есенната оран.

Фосфорните и калиевите торове се внасят еднократно с есенната оран или рано напролет. При картофите не се препоръчва употребата на калиев хлорид. Азотните торове се дават еднократно или двукратно. Ако производителят планира да изважда картофите през май, цялото количество на азота се внася при засаждането. Ако картофите стават през втората половина на юни, по-ефективно е 2/3 от нормата на азотните торове да се внесе при засаждането и 1/3 - с първото окопаване.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates