Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина. Птичият тор е

бързодействащ органичен тор, който по качества превъзхожда оборския тор от преживни животни, а по бързина на действие не отстъпва на минералните торове.

Продължителността на действие на птичия тор е до година. Хранителните вещества на птичия тор се намират в лесноусвоима за растенията форма. Важно е да се знае и това, че птичия тор от гъски и патици е по воднист и се доближава по съдържание до оборския тор.

Съдържанието на азот, фосфор, калий се мени рязко в зависимост от количеството и качеството на храната. Колкото по-концентрирана е храната на птиците, толкова повече хранителни вещества съдържа птичия тор.

В свеж птичи тор се съдържат приблизително 1,6 азот, 1,7 фосфор, 0,9 калий. Ако е сух птичия тор, то съответно се завишава и съдържанието на азот, фосфор, калий. В 100 г сух птичи тор се съдържат и следните микроелементи: 15-38 мг Mn, 12-39 – Zn, 1-1,2 – Co , 300-400 – Fe.

При подхранване с птичи тор е добре да се знае, че азотът се намира в тора под форма на пикочна киселина и бързо се разлага до амоняк. За 1-2 месеца загубите могат да стигнат до 30-60%. Това може да се избегне с добавянето на прахообразен суперфосфат или с добавянето на торф.

Нормата за птичи тор е 8-10 кг на 100 кв. м.