Растително защитни мероприятия в овощната градина.Грижите за ягодите не свършват след беритба. Плодовете на ягодите извличат много хранителни вещества и след беритба растенията се изтощават.

За да възстановят сили и да заложат следващата реколта , след беритба растенията трябва да се подхранят.

Затова след прибиране на плодовете, ако сте използвали мулчиращи материали те се събират, изнасят и изгарят. Почистете ягодите от застарели и болни листа, след това направете поливка, ако е необходимо.

Няколко дни след това се прави и първото окопаване след беритба. Дълбочината трябва да е на 6-8 см в междуредията и на 4-5 см вътре в реда. Преди това подхранете растенията със 7-8 кг на декар амониева селитра. Ако през пролетта не е торено с фосфор и калий, тогава използвайте комбинирантор, съдържащ и трите елемента. В този случай торенето трябва да се направи задължително преди окопаването.