Растително защитни мероприятия в овощната градина.С листното подхранване през вегетацията оформяме качеството на плодовете. Ако искате плодовете на дръвчетата, които отглеждате да бъдат едри, сладки и добре обагрени, може да го постигнете, като им направите допълнително подхранване с листни торове.

Това е екстра на която дръвчетата се отблагодаряват с вкусни плодове.

Листното торене е допълнение към основното

Листното подхранване с торове, които съдържат макро- и микроелементи ще подобри прираста и храненето на листата и плодовете.

Листното подхранване по време на интензивният растеж на дръвчетата - около средата на юни , има изключително позитивен ефект върху дръвчетата. Тогава има достатъчно листна маса, която да поеме и усвои достъпните хранителни елементи. Най-добре е то се направи след като приключи естественият физиологичен процес - юнското опадване на плодовете, когато дръвчетата сами регулират плодовия си товар. Ако той е в повече отколкото могат да изхранят, те се разтоварват, като част от плодовете опадват. За първото листно подхранване се използват торове с по-високо съдържание на азот от основните елементи и целият комплекс от микроелементи.