Растително защитни мероприятия в овощната градина.Високата влажност и наранените плодове провокират горчивото гниене.

Горчивото гниене

напада както ябълките, така и крушите и дюлите. Признаците са под формата на кафяво гниене върху повърхността на плодовете, което започва от механична рана или от повреда от струпясване.

ОТЛИЧАВА СЕ ПО РОЗОВИЯ НАЛЕП

Върху напетнените участъци на нападнатите плодове се появява белезникава плесен, с характерни дребни розови купчинки. Това е външната форма на заболяването. Има и вътрешна форма на горчивото гниене, при която плодът външно изглежда здрав , но при разрязване около семенната кутийка се наблюдава кафяво гниене и бяла памуковидна плесен в празнините, примесена с розови купчинки. Здравата част на плода има силна миризма на плесен и горчив вкус.

НАРАНЕНИТЕ ПЛОДОВЕ ВИНАГИ ЗАГНИВАТ

Най-често горчивото гниене се проявява, когато в помещенията за съхранение има висока въздушна влажност, температура над 5 градуса С и външни повреди по плодовете.

БОЛЕСТТА МОЖЕ ДА СЕ КОНТРОЛИРА

За да се предотврати горчивото гниене по съхраняваните плодове те се третират две седмици преди беритбата с листентор съдържащ калций и 4-5 дни преди беритбата с Топсин М – 10 г за 10 литра вода.

Второто важно условие е да се съхраняват само напълно здрави и с дръжка плодове.