Мероприятия в овощната градина.Неинфекциозна хлороза - причина за жълтеене листата на малината.

По листата на

малините се появява хлороза, когато образуването на хлорофил - зеления пигмент, е нарушено. Външно това води до жълтеене на листата ,като само нерватурата остава зелена. Ако малината жълтее и пролет и лято, значи причината е неинфекциозна хлороза. Тя се причинява при недостиг на някои минерали в почвата, главно желязо или от неспособността на корените да усвояват тези минерали от почвата, тъй като те са в недостъпна форма. Хлорозата при малината се среща често при кисели почви, при гъсто засадени храсти и при преувлажнена кореновата система.

Ако малината жълтее от хлороза, проверете киселинността на почвата и при необходимост я варувайте. Подхранете растенията с пълен комплект минерални торове, а за бързо възстановяване подхранете растенията с желязо в хелатна форма (желязото в най-добрата форма за усвояване).
По рядко малините жълтеят при недостиг на цинк (листата са пъстри, растат по-малки, стават бледожълти), магнезий (листата започват да пожълтяват по краищата и листната петура се изкривява надолу – внася се магнезиев сулфат) или липса на сяра (листата отначало светлеят, а след това стават червеникави).