Мероприятия в овощната градина.Предпазни мерки при работа с железен сулфат.

Желязният сулфат е

опасно вещество. За да не навредите на вас и вашите растения, следвайте правилата за работа с него:
1. Внимателно прочетете указанията и препоръчителната концентрация на разтвора. 5-7% разтвори се използват само през пролетта (преди разпукване на пъпки) или през есента, когато на растенията вече няма листа. През вегетацията се препоръчват по-ниски концентрации (0 ,1-1%).
2. Разтворете железният сулфат в стъклени или пластмасови съдове.
3. Винаги носете ръкавици при работа с пестициди.
4. В случай на попадане на разтвор в очите изплакнете обилно с течаща вода.
Внимавайте!
Желязният сулфат, попаднал на листа и зелените резници, може да предизвика пригори.
Правилното използване на железен сулфат може да помогне на дърветата във вашатаградина да ги избавите от неприятели, гъбни заболявания, мъхове, лишеи и други заболявания.