Полезна информация за лозята.При засаждането ли да наторя.

 

При засаждането ли да наторя

Най-правилно е да

имате предварително взети почвени проби, с които най-добре се определя необходимостта и количеството минерални торове. Правило е при създаването на ново лозе да се извърши предпосадъчно запасяващо торене

Нормите за запасяващо торене на един декар са големи - 3 до 5 тона оборски тор , ако имате добре угнил, 80 до 120 кг на декар фосфорни и калиеви торове. Тези норми обаче е добре да се съобразят със запасеността на почвата с хранителни вещества, определени предварително с почвен анализ. А анализ е хубаво да има, защото правите много дълготрайна инвестиция.

Органичните и минерални торове се разхвърлят равномерно по повърхността на почвата и се заорават при риголването или при дълбокото изораване преди засаждането.

При засаждане на лозите в ямки на по-малки участъци е възможно да се извърши припосадъчно торене в дупките. Тогава определеното количество торове се поставя на дъното, размесва се с почвата, след което се засажда лозичката.

За една ямка припосадъчно торене се извършва с 1 до 2 кг добре разложен оборски тор, 20-50 г суперфосфат и 10-20 г калиев сулфат за всяка дупка, предназначена съответно за една лозичка.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник: Български фермер