Полезна информация за лозята.Торене с калий ускорява зреенето и за какво са нужни азотът и фосфорът.

Торене с калий ускорява зреенето l за какво са<hr id=

 

 

Лозарите знаят, че за развитие на лозите и получаване на високачествено грозде е от най-голямо значение торенето с азот, фосфор и калий.

Азотът е необходим на лозите за растежа им, образуването на хлорофил и фотосинтезата. При недостиг на азот гроздето и леторастите остават по-дребни и недоразвити, листата жълтеят. Излишъкът му предизвиква буен растеж, зърната са по-едри, но по-воднисти.

Фосфорът бе необходим по време на цъфтежа за по-добро оплождане и оформяне на гроздовете. Увеличава и захарното съдържание на гроздето и подобрява качеството на виното, повишава сухоустойчивостта и студоустойчивостта на лозите. При недостиг добивът на гроздето намалява, а растежът на леторастите отслабва.

Сега е времето на калият - той е необходим през периода на узряването на гроздето и пръчките. Лозата е калиеволюбиво растение. Той и помага за натрупване на повече захари в гроздето. При недостиг на калий, в началото на есента листата потъмняват и са чупливи.


Още за отглеждане на зеленчуци и овощни култури и лозя:
Източник:Български фермер