Всичко за торенето на земеделските култури.Компост.

 

Как да си направим компост

Те са органични торове, които се получават от растителни отпадъци след специална обработка. Компост може да се приготви от слама или от разнообразни

растителни отпадъци (стъбла, шума и др.). Сламата се нарязва и се натрупва на пластове, между които се поръсва азотен тор (на 100 части суха слама 0,3  части азот) и се навлажнява с вода в количество, равно на теглото на сухата слама. След 2-3 седмици, през което време протича аеробна ферментация, купчината се притъпква, за да се създадат условия за анаеробна ферментация. След няколко месеца, когато се получи еднородна кафява маса, компостът е готов за употреба. Растителните отпадъци се смесват с пръст и се навлажняват с вода, за да се подобри аеробната ферментация, която продължава няколко месеца. Сместа се лопатира неколкократно. Компостът е готов, когато съставните му части не се различават.