Всичко за торенето на земеделските култури.Полиетиленови оранжерии и тунели.


Оранжерии

За личното стопанство са удобни единичните полиетиленови оранжерии. Носещата конструкция на единичните полиетиленови оранжерии е направена от двойни стоманени дъги, широки в основата 7 ,60 м и високи при билото около 3,50 м. Отгоре е закрепена мрежа от поцинкована тел. Върху така оформената носеща конструкция се поставя полиетиленовото платно.

Площта, която се покрива от единичната полиетиленова оранжерия, е около 250 м². Единичните полиетиленови оранжерии се затоплят обикновено от слънцето, но се отопляват и с биотопливо или с калорифери.

Тунели

Полиетиленовите тунели имат различна ширина в зависимост от разстоянията, на които се отглежда културата, и от ширината на полиетиленовото платно. Изграждат се от извити в дъга поцинковани железни пръчки, дебели 4- 6 мм и дълги обикновено около 180 см. На около 20 см от двата края пръчките се завиват, за да се образуват брънки, които не им позволя- ват да потъват по-дълбоко в почвата. Пръчки се нареждат по дължината на редовете през 1 м. По билото им се опъва манила, завързана за колчета в краищата на тунела. Отгоре се опъва полиетиленовото платно, което отстрани се завързва за колчета, а в двата края се заравя в почвата. Оптималната дължина на тунелите е 10 -15 М.