Lumbricus_rubellus

Червеният калифорнийски червей (Lumbricus rubellus) е получен в САЩ, след 20 години упорит труд на учените. Той е нова разновидност на дъждовния червей и е изненадващо активен и плодовит. При наличието на достатъчно храна не се разпълзява и стои в компоста. Продължителността на живота на червения калифорнийски червей (Lumbricus rubellus) е 16 години, дължината му е до 9 см., диаметъра на тялото – 5,3 мм, тегло - до 10 гр., цвят - червен. Оплождане се извършва на всеки 7 дни. След това червеят отделя яйца в капсула (до 20 броя) и след 2-3 седмици се появява новото поколение, което достига полова зрялост след 3 месеца. За една година една двойка червени калифорнийски червеи може да даде 1500 нови червеи. Ежедневно червените калифорнийски червеи ядат толкова голямо количество органична материя, която е равна на масата на телата им.

За една година от 1 тон органични отпадъци се произвежда 600 кг. биохумус и до 100 кг. биомаса от собственото тяло. За храна се използва всякаква гниеща органична материя: тор, слама, трева, трици, върхове, клони на дървета, паднали листа, окапали плодове, хранителни отпадъци, хартия, картон, отпадъци от клането на животни, утайки от отпадъчни води. Органичните вещества първо се подготвят за преработка: събират се на купчини, периодично се поръсват с вода, и се изчаква да започне процеса на ферментация, за да се намали температурата и съдържанието амоняк, който се отразява неблагоприятно върху жизнеспособността на червеите. Компостираните купчини се пудрят с креда и гасена вар, защото калифорнийските червеи не обичат кисела среда. При развъждане на червените калифорнийски червеи трябва да се вземе предвид, че най-лошия им враг са къртиците и плъховете. Биохумусът (лумбрикомпост) е естествен тор, получен чрез преработка на органични вещества от червен калифорнийски червей (Lumbricus rubellus). Биохумусът съдържа всички елементи, необходими за храненето на растенията, както и вещества, които стимулират развитието им. Биохумусът подобрява плодородието на почвата, той включва девет химически елемента в една добре балансирана и лесно смилаема растителна форма, а и намалява киселинността на почвата. Увеличава добивите при земеделските култури и спомага за получаването на екологично чиста продукция. Оптималната доза за внасяне на биохумус е 300-400 кг/дка. Повърхността под леглото им трябва да има наклон, да е защитена от вятъра, а дъното трябва да се застила с метална мрежа за защита от плъхове и къртици. Червеите зимуват в една и съща клетка, но те трябва да се покриват с дъски и слама. Грижите за червените калифорнийски червеи включват: поливане и разрохкване на субстрата. Поливането на органичната материя се извършва 2-3 пъти седмично, в зависимост от времето и веднъж в рамките на 7-10 дни се добавя върху най-горния слой субстрат с дебелина 5-10 сантиметър. Ако е необходимо да се отделят червеите от готовия биохумус, не се добавя подхранващ субстрат в рамките на няколко седмици, а след това се слага отгоре питателна храна и след няколко дни се пренася заедно с червеите на ново място. Тази процедура се повтаря 2-4 пъти.