Торене на земеделските култури.Торене с овчи тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор за поддържане на почвеното плодородие.

В сравнение с останалите домашни животни торът от овцете е по-висококачествен поради високото съдържание на общ азот. Овчият тор има голямо значение за поддържането на почвеното плодородие. Освен това в него има много други хранителни за растенията вещества и хумособразуващи вещества.