Торене на земеделските култури.Торене на плододаващи ябълкови дървета.


Кога трябва да се извършва торенето на плододаващите ябълкови дървета?

Торенето на ябълкови дървета трябва да се извършва в моменти, когато дърветата имат най-голяма нужда от хранителни вещества. Торенето зависи и от вида на тора, разтворимостта му, трайното му свързване с почвата и целта , която се преследва с торенето.

Калиевите и фосфорните торове и оборският тор се внасят през есента. Като изключение те може да се дадат и рано през пролетта. На песъчливи почви калиевите торове може да се внасят и през лятото.

Азотните торове също може да се дават през есента, но в по-малки дози. Основното торене на ябълките с тези торове трябва да се извършва през пролетта и лятото.

Има ли разлика в торенето на плододаващи ябълкови дървета през плододаващи и неплододаващи години?

През годината, когато ябълковите дървета имат плодове, разходът на хранителни вещества е голям. Срещу такива години и през тези години на ябълковите дървета трябва да се осигурят по-големи количества хранителни вещества. Оборският тор, фосфорните и калиевите торове се внасят еднакво срещу пълната и празната година. Различно се дават само азотните торове. Когато ябълковите дървета няма да плододават или ще имат малко плодове, азотните торове се внасят рано през пролетта. С оглед да се осигури добър растеж на дърветата една част от азотните торове се дават към средата на май. През годината, когато ще има плодове, торенето на ябълките с азотни торове се извършва непосредствено след цъфтежа, като се дава половината от годишната торова норма. Второто торене (подхранване) с втората половина от азотната доза се извършва след юнското опадане на завръзите.