Торене на земеделските култури.Калий - роля и значение за растенията.


Калият е абсолютно необходим хранителен елемент за растенията. Той не влиза в състава на органичните съединения, но е тясно свързан с жизнената дейност на протоплазмата, затова в по-големи количества се сдържа в органите и тъканите, в които протича активен обмен на веществата или делене на клетките. В сухото вещество на надземната маса на житните растения се съдържат 3 , ,5% калий, а при калиеволюбивите - до 5,4%.

Ролята на калия в растителния организъм е многостранна. Той активизира над 60 ензима, които катализират синтеза на основните биологични продукти - белтъчините, въглехидратите, мазнините.

Установено е, че по-високи дози азот могат да се използват от растенията само при осигуреното им хранене с калий.

Калият взема участие в асимилацията и транспортирането на въглехидратите към резервните органи на растенията.

При калиево гладуване на растенията се повишава интензивността на дишането, намалява се фотосинтетичната дейност и захари, те не могат да се използват за синтез на белтъчини и мазнини.

Калият регулира постъпването на водата в растенията и транспирацията. Той повишава набъбването на колоидите в протоплазмата и в клетъчните мембрани и увеличава тургора на устния апарат на листата, с което се обяснява благоприятното му влияние върху постъпването на вода в корените на растенията и по-икономичното й използване.

Калият засилва растежа на растенията и забавя стареенето им, което води до повишаване на добивите и подобряване качеството на продукцията.

Поради влиянието му върху протичането на всички жизнени функции в растенията калият е изключително важен не само за количеството и качеството на добива, но и за устойчивостта на растенията на болести, повреди, при ниски температури, засушавания и др.