Торене на земеделските култури.Усвояване на калий от растенията.


Растенията усвояват калия във вид на катиони (К+), затова пряко достъпни са само водоразтворимите му соли (КNO3, К2SO4 и др.) и oбменният калий. Водоразтворимите калиеви соли се явяват в почвата вследствие на хидролиза на калиевите минерали и тяхното разпадане от дейността на почвените микроорганизми и секретите, които отделят корените на растенията.

Калият от почвения разтвор и обменният калий имат решаващо значение за калиевото хранене на растенията, но тяхното количество е много малко. Обикновено обменният калий представлява от 1 до 3% от общото съдържание на калий в почвата, а разтвореният калий съставлява до 10% от количеството на обменния калий.

За снабдяване на растенията с калий съществено значение има една трета форма, която заема междинно положение между обменния калий и включения в кристалните решетки на глинестите минерали калий. Той се нарича резервен” или труднообменен” и представлява от 3 до 13% от общото количество на калия в почвата. Резервният калий е непосредствен източник за другите по-подвижни форми на калия.

Калият се усвоява най-интензивно в началните фази на растежа на растенията. Към края на вегетацията приемането му спира. Излишъкът от калциеви, магнезиеви и натриеви йони в почвения разтвор пречи на постъпването на калиевите йони в растенията и потиска функциите на калия в растителните организми. Отрицателното влияние на тези йони върху калиевото хранене може да се отстрани чрез повишаване концентрацията на калия в хранителната среда. Това се налага особено при калиеволюбивите култури - картофи, захарно цвекло, слънчоглед, тютюн, лен, лоза и др. При оскъдно калиево хранене листата придобиват матово зелен цвят, като между нерватурата им се образуват хлоротични петна. По-късно по листата се образува бронзов налеп , а след това по периферията им се явяват кафяви петна. Вследствие на неравномерния растеж на петурата листата се завиват нагоре или надолу, петната нарастват и стават кафяви. Поразените листа окапват преждевременно.

При недостиг на калий се задържа и растежът на кореновата система - намалява се както дължината й, така и броят на разклоненията по нея.