Полезна информация за цветята.Отглеждане на зелен чесън. Производство на зелен чесън е много сходно с производството на зелен лук от едър арпаджик.

Като посадъчен материал се използват

само сортове зимен чесън. От него има популации, които развиват много едри растения с широки листа като на праза. Подготовката на почвата за отглеждане на зелен чесън се състои в предсеитбено наторяване с 3-4 тона полуразложен или разложен оборски тор и 30-40 кг суперфосфат на декар. Площта се полива обилно с вода и се прекопава на дълбочина 20 см. Ведната след това се бранува, за да се ограничи изпарението на влагата.

Най-подходящ срок за засаждане на зелен чесън е средата на октомври, за да могат до настъпването на зимата растенията да се вкоренят добре, което ги предпазва от измръзване през зимата.

Засаждането се извършва на ръка в браздички при разстояние 20 см между редовете и 5 см между растенията в реда. За 1 декар в зависимост от едрината на скилидите са необходими 150-300 кг посадъчен материал от зимния чесън.

Рано пред пролетта , след като почвената повърхност просъхне, се извършва подхранване с 15-20 кг/дка амониев нитрат и окопаване. Обикновено се извършват две плитки окопавания, с които се цели да се унищожат плевелите и да се подобри въздушно-газовият режим в почвата. Това затопля повърхностния почвен слой.

При ранните пролетни засушавания през март, април, май, които съвпадат с периода на усилен растеж на чесъна, се извършват редовни поливки. Това ускорява растежа на чесъна и увеличава количеството на стандартната продукция.

Прибирането на зеления чесън започва в началото на април.


Годните растения се изскубват внимателно, за да се запазят останалите. Веднага след скубането се полива, за да се ускори растежът на останалите растения. Изскубаните растения се почистват от кал и изсъхнали листа и се завързват на връзки по 5-10 броя. От декар зелен чесън се получават 6000-10 000 връзки.