Полезна информация за цветята.Adonis L.

Родът обхваща 5 или 6 вида, които обитават умерените райони на Европа и Азия. Имат тревисто стъбло и последователни листа, сложно разчленени на

линеарни дялове. Цветовете им са единични и поставени на доста дълга дръжка. Чашката е съставена от 5 окапващи листчета. Венечните листчета са 5—10 с форма на нокът. Тичинките са голям брой.

Отделните плодници са събрани в продълговата главичка.

1. A.autumnalis L. Местен едногодишен вид. Стъблото му е Слабо разклонено, високо 30—50 см и покрито с много листа. Чашечните листчета са жълточервени. Венчето е кървавочервено с черно петно в основата. Поради това французите наричат този вид фазаново око и кървава капка.

Размножава се чрез семена. Засява се в разсадник през септември или в ранна пролет. На постоянно място растенията се засаждат на разстояние 20 — 25 см. Есенният посев цъфти през май—юни, а пролетният — през юни—юли.

Използува се за цветни лехи и за отрязан цвят. Поради сочността на стъблата отрязаните цветове траят дълго време.

2. A.vernalis (Гороцвят). Местен многогодишен вид. Среща се по варовитите склонове на Югоизточна и Североизточна България, из Софийско и Драгоманско. Има тънки черни корени. Стъблото му обикновено е неразклонено, високо около 20 см. Цветът на културните форми достига 5—6 см в диаметър. Венчелистчетата са голям брой и се отварят напълно само при слънце. Те са лимоненожълти отвън, а отвътре са по-тъмножълти и лъскави. Цъфти през пролетта — от март до май.

Размножаването може да стане чрез разделяне, но понеже растенията са чувствителни към нараняване, предпочита се размножаването чрез семена. Посевът се извършва през есента в открити лехи и в ерикова пръст. Семената никнат през пролетта. Препоръчва се да не се пикират, а да останат на същата леха 2—3 години. Цъфтенето започва от третата година.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));