Полезна информация за цветята.Размножаване на розите част 1.

 

Градинските рози може да се размножават по няколко начина — чрез разделяне, с коренови резници, със зрели стъблени резници,

със зелени стъблени резници, чрез отводи, чрез семена и облагородяване, но изброените начини на размножаване не са еднакво подходящи за всички групи рози. Трендафилите, японските рози и други рози, които растат на свой корен и дават издънки, се размножават най-лесно чрез разделяне. Влечащите се рози се размножават и чрез отводи, понеже имат дълги стъбла, които може да се привеждат в почвата и даже може да се заравят на няколко места по дължината на стъблото. Ниските храстовидни японски рози с дребни цветове, събрани в кичури, завързват семена и може да се размножават чрез тях. Те, както и ниските храстовидни рози с едри цветове, събрани в кичури, и влечащите се рози се размножават лесно чрез зрели стъблени резници. За тази цел през есента се избират зрели леторасти с диаметър около 0,6 см. Ако леторастнте са къси и са отчеснати от стъблото, а не са отрязани, те се вкореняват по-лесно. Ако са дълги, нарязват се на части (резници) с дължина около 20 см, като долният отрез на резника са прави на 1—2 мм под някоя от пъпките. Тези резници се навързват на снопчета и се зариват в пясък дълбоко в земята с оглед през зимата около тях температурата да бъде 4—5°С. Към края на февруари около отрезите им се показва калус. Тогава през някой топъл ден резниците се изваждат от земята и се забождат нагъсто в градината, така че над повърхността на почвата да остане само връхната им пъпка. Вкореняването става в песъчлива почвена смес, в която резниците се забождат, като се притискат плътно до пръстта.

Над резниците се разстила дебел пласт от слама или сухи листа от дървета, които предпазват почвата от замръзване , поддържат необходимата въздушна влажност около резниците, не позволяват на слънчевите лъчи да проникнат и задържат развитието на връхните пъпки, докато се образуват корените.

По-добри резултати се получават, когато резниците се вкореняват не в градината, а в студен парник, застлан с пясък и покрит със стъкла и рогозки. Там резниците се забождат още през есента и се държат (в закрит парник), докато се вкоренят. Затова за членовете на трудовокооперативните земеделски стопанства е най-добре да се снабдяват с рози чрез кооперативно производство в парници.