Мероприятия в цветната градина.Тънкости при студен форсаж.

За да е успешно студеното

форсиране на луковичнитецветя за по-ранния им цъфтеж, трябва да се спазват някой лесни за изпълнение практики:

  1. През деня , когато времето е слънчево и температурите са високи тунелите за форсаж задължително се отварят и проветряват.
  2. Ако разликата в дневните и нощни температури е голяма, през нощта върху полиетилена се поставя допълнителен пласт полиетилен или друг материал за избягване на големи температурни амплитуди.
  3. Поливането на цветята за форсаж трябва да е умерено и винаги се използва темперирана вода (30˚С). Полива се при хубаво време в предиобедните часове на деня, без да се мокрят листата и цветоносите на растенията, за да не заболеят от гъбни болести.
  4. Заедно с поливките в началото на форсажа на растенията може да се направи и подхранване. Торовете се разтварят предварително и се подават чрез поливната вода, непосредствено след което растенията се поливат само с чиста вода. Могат да се използват комбинирани торове, съдържащи повече азот и калий, като използваната концентрация не бива да надвишава 1%.