Полезна информация за цветята.Скоро ще засадите гладиолите.

Скоро ще засадите гладиолите

За тази цел първо трябва да прегледате и сортирате съхранените през зимата клубенолуковици. Сортирането се състои в отстраняване на всички болни и негодни за засаждане растения, а здравите да разделите по едрина според размерите. За да получите здрави растения с красиви цветове, е добре предварително да обеззаразите клубенолуковиците, като предварително ги накиснете за два часа в 0 , ,15% разтвор от калиев перманганат.

За да цъфтят на етапи през цялото лято гладиолите, на открито се засаждат на етапи през 10-15 дни от началото на април до към първата половина на юли.

Засаждането на едрите клубенолуковици, които ще цъфтят, се извършва на редове, като разстоянието между редовете е 20-25 см, а разстоянието вътре в реда трябва да бъде 12-15 см. Дълбочината на засаждане е от 8-15 см според едрината на клубенолуковиците. Колкото са по-едри, толкова по-дълбоко се засаждат. Освен това дълбочината на засаждане се съобразява и с характера на почвата - ако е по-лека, тя трябва да е по-голяма и обратно - ако почвата е по-тежка - по-малка.

Малките клубенолуковички - детки, които са образувани през предходната година, не са за изхвърляне, а са най-ценният материал за размножаване на гладиолите. Те се засаждат отделно от големите за доотглеждане, като голяма част от тях цъфтят още на първата година. Те се засаждат наведнъж на открито в началото на април в редове, но тук разстоянията са по-малки. Редовете се правят на 12-15 см един от друг, а разстоянието между детките е 2-3 см, дълбочината съответно е по-малка - от 2 до 4 см според едрината на посадъчния материал. От тях за следващата година ще имате пълноценни клубенолуковици.

Една особеност: голяма част /до 50%/ от детките не поникват, ако предварително не ги накиснете за 48 часа във вода с температура 25-30°С.


Още за цветята:
Източник:Български фермер