Полезна информация за цветята.Зацветяване на градината.

Зацветяване на градината

За създаването на цветни композиции подходяща почва е песъчливо-глинестата плодородна почва с дълбочина 20-30 см. За видове с дълбоки корени - 40-50 см, за сезонните цветя може да е по-малка - 15-20 см. Киселинността на почвата е хубаво да бъде неутрална - рН 6-7.

За видове от пустинните и степните райони се добавя пясък и кисела почва. За горските видове се внася листовка или горска почва. За влаголюбивите и блатни растения се използва кисела почва , високопланински торф. За скални кътове се използва пясък, трошляк и бедна глинеста почва.


Още за цветята:
Източник: Български фермер