Полезна информация за цветята.Поддържане на тревните площи.

Поддържане на тревните площи

Косене на трева: регулира се височината на тревата. Така се осигурява по-голям достъп на светлина и въздух до възела на братене. Трябва да се коси по-често и на не по-ниско от 3 см. Честотата на косене зависи, както от климатичните условия и предназначението на площта, така и от интензивността на поливане и подхранване. В периода на усилен растеж интензивно поддържаните площи се косят на всеки 5-7 дни. Честото косене улеснява мулчирането - попадналите листа между туфите образуват мулч. Събирането на окосената трева е наложително, когато се коси през есента и при влажно време. Последната коситба зависи от времето. При зазимяване тревата трябва да се остави малко по-висока.

Подхранване:през първата година многогодишните треви се нуждаят от азот и фосфор. След косене нараства нуждата от всички хранителни елементи, най-важен от които е азотът. Калият е необходим в значителни количества при братенето. В края на вегетационния период важни са фосфорът и калият, тъй като те повишават студоустойчивостта и сухоустойчивостта на тревите. Азотът засилва устойчивостта на засушаване, измръзвания и заболявания. Чрез подхранване с минерални торове лесно се регулира реакцията на почвата. Опростената схема за подхранване включва едно пълно минерално торене през пролетта с внасяне на цялата годишна норма за фосфор и калий и само пролетна норма за азот. Най-ефикасен тор е амониевия сулфат. Като физиологично кисел тор той вкислява почвата, в резултат на което изчезват плевелите. Внася се в периода юли-септември.

Механична обработка на тревния чим

Грапене: извършва се през пролетта с помоща на гребла, брани или ротационни четки. От повърхността на тревния чим се отстранява старата отмряла трева, изсъхналите листа , клони и др.

- Повърхностно пробождане: с конни или ротационни мотики. Допринася за разрушаването на кората и за подобряване на аерацията.

Аериране: най-радикалният метод за възобновяване и подмладяване на тревния чим. По-дълбоко пробождане 6-12 см със специални аериращи машини, а може и със специални гребла.

Вертикулиране:извършва се с култиватори при уплътнени почви. Те прорязват сплъстения почвен слой на растояние 3-5 см и на дълбочина 5-10 см.

Валиране: върху просъхнала повърхност, способства за укрепване на чима при мразоизтегляне и ускорява израстването на тревата.


Още за цветята:
Източник: Български фермер