Полезна информация за цветята.Влаголюбивите растения искат повишено внимание.

Влаголюбивите растения искат повишено внимание

Запълнете междинната празнина с торф и мъх и ги полейте обилно. Това е много ефикасен метод за постигане на по-високо ниво на атмосферна влага, който е най-подходящ за папратите.

Друг вариант е да напълните подложната чинийка с измит чакъл , , едър пясък и камъчета и да ги покриете почти догоре с вода.

Расположете саксията с растението отгоре, като внимавате дъното и да не е в пряк контакт с водата, тъй като в противен случай почвата ще се пренапои.

За да избегнете мокрите петна по пода, вместо естествени материали може да използвате топчета печена глина.


Още за цветята:
Източник: Български фермер