Растително защитни мероприятия в зеленчуковата градина.ИЗК "Марица" с нови сортове пипер „Ясен“ и „Калоян“.

Институтът по зеленчукови култури „Марица“ в Пловдив излиза на пазара с ново атрактивно предложение за фермерите. Това са два нови

сорта пипер, които носят имената „Ясен“ и „Калоян“ и са резултат от продължителна селекционна и изследователска дейност. Подходящи са за отглеждане в полиетиленови оранжерии за ранно и средно ранно полско производство. Отличават се с високи добиви и много изравнени плодове.

Ясен F1  е със слаба чувствителност към икономически значимата болест по пипера - вертицилийно увяхване ( Verticillium dahlia e Kleb.), а сорт „Калоян“ - с  висока полска устойчивост към същата болест. Други предимства са, че плодовете на „Ясен“ са с нежна кожица, която не се усеща при директна консумация, а тези на „Калоян“ след преработка лесно се беля, разказва един от създателите им доц. д-р величка Тодорова.

В момента институтът предлага семена и от двата сорта , както и от  сравнително новия ИЗК Калин, предназначен за производство на млян пипер.