ПРИМЕРНА ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФАСУЛ

Мероприятия

Период

1 декар

10 декара

Мярка

Количество

Цена

Стойност

Подготовка на почвата

 

 

 

 

83,44

834,4

Торене

 

 

 

 

 

 

Суперфосфат (с основна обработка)

 

кг

12

0,72

8,64

86,4

Калиев сулфат (с основна обработка)

 

кг

10

1,8

18

180

Амониев нитрат (предсеитбено)

 

кг

8,00

0,60

4,80

48

Оран (на 16 - 18 см)

 

дка

1,00

15,00

15,00

150

Дискуване(напролет)

 

дка

1,00

9,00

9,00

90

Сеитба (15 Април - 25Май)

 

дка

1,00

10,00

10 ,00

100

Валиране

 

дка

1,00

4,00

4,00

40

Кутивиране (след поникване на плевелите)

 

дка

1,00

7,00

7,00

70

Кутивиране (преди сеитба)

 

дка

1,00

7,00

7,00

70

Грижи през вегетацията

 

 

 

 

298,95

2989,52

Семена (8 кг/дка)

 

кг

8,00

12,00

96,00

960

Подхранване

 

 

 

 

 

 

Амониева селитра 15 - 20 кг/дка

5 - 10 Май

кг

15,00

0,72

10,80

108

Растителна защита

 

 

 

 

 

 

Насекоми, инсектициди

20 май - 10 юни

мл

100,00

0,22

22,00

220

Болести

Юни

гр

400,00

0,01

4,08

40,76

Болести

Юни

гр

400,00

0,01

4,08

40,76

Други

 

лв.

 

 

6,00

60

Поливане

Юли - Август

лв.

 

 

100,00

1000

Окопаване механизирано

 

ч/д

1,00

8,00

8,00

80

Окопаване механизирано

 

ч/д

1,00

8,00

8,00

80

Окопаване с браздене

 

ч/д

1,00

10,00

10,00

100

Окопаване ръчно

 

ч/д

1,00

15,00

15,00

150

Окопаване ръчно

 

ч/д

1,00

15,00

15,00

150

Прибиране на продукцията

 

 

 

 

65,00

650

Бране от наети работници

Юли - Септември

ч/д

3,00

15,00

45,00

450

Транспорт

 

км

 

 

20,00

200

Всичко разходи

 

лв.

 

 

447,39

4473,92

Приходи

 

кг

800,00

0,80

640,00

6400

ДОХОД

 

лв.

 

 

192,61

1926,08

Норма на доходност

 

%

 

 

43,05

430,51