Полезна информация за овцете. Мутон Шароле – породаовце специализирана за производство на месо.

 

Мутон Шароле (Charollais sheep) е една от най-известните породиовце във Франция, а също така и в целия свят. Породатаовце Мутон Шароле се характеризира с висока скорозрялост и е тясно специализирана за производство на месо, както като чиста раса, така и при кръстоските. Отличително при тази месодайна породаовце е много доброто качество на месото, което се запазва и при по-голяма възраст. Количествата на отложените мазнини в месото е изключително ниско.

Овцете от породата Мутон Шароле са непретенциозни, отглеждат се лесно и имат нужда от фураж единствено по време на периода на възпроизводство. Тази породаовце се приспособява лесно към региони с разнообразен климат и надморска височина.

Овцете от породата Мутон Шароле се отглеждат оборно-пасищно или пасищно заедно с агнетата. Агнетата се угояват почти изцяло на паша с изключение на първите 2-4 седмици, през които трябва да се държат в оборите, тъй като се раждат с много къса космена покривка (почти голи). През този период, ако времето е благоприятно, агнетата може да се изкарват в дворчета за разходка през деня.

Живото тегло на овцете майки достига 80-100 килограма, а на кочовете 120-150 килограма. Плодовитостта на овцете е 180%, като процентът на близнене е много висок. Породата Мутон Шароле позволява целогодишно заплождане. Овцете са изключително скорозрели. Около 80% от овцете се заплождат още на 7-месечна възраст при достигане на 2/3 от живото тегло на възрастнитеовце. На 70-дневна възраст агнетата единаци, отглеждани на паша с малка добавка от концентриран фураж, достигат до 29 кг , а близнаците около 24-26 кг. На възраст 110-120 дни живото тегло на агнетата е 36-40 кг.

Трупчетата на по-ранните агнета, заклани през юни, както и на по-късните агнета, угоени до началото на есента, тежат между 17 и 22 кг и са отлични качества на месото. Кланичният рандеман на агнетата е 55-58%.

Овце от породата Мутон Шароле в България може да се купят от Научноизследователския институт по говедовъдство и овцевъдство (НИГО) – Стара Загора.