Полезна информация за животните.Кога раждането на агнето е безпроблемно. Говорим за нормално положение на плода при агненето, когато плодът лежи надлъжно на родилния път и първо се показват изпънатите напред крайници и главата.

Виждат се носът и двата предни крака. Гърбът на агнето се намира под гърба на овцата.

За нормално агнене се смята и когато плодът излиза първо със задни изпънати крайници

При това положение агненето трябва да се роди половин или час след изтичане на околоплодните води. В тези два варианта на положение на плода овцата няма нужда от помощ освен ако агнето е прекалено голямо или пък раменете са прекалено широки.


Още за животните:
Източник:Български фермер