Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Порода овце Лакон

Полезна информация за овцете.

Порода овце Лакон.

Породата Лакон е една от най-високомлечните породи овце в света. Отглежда се в южната част на Франция в департаментите Тарн, Авейрон и Хераулт. Създадена е през 19 век на базата на

няколко местни популации овце. В началните етапи на формирането й в нея е влята кръв от тънкорунни породи и от месодайната порода Соутдаун. Основанието за създаване на породата Лакон е необходимостта да се осигури достатъчно овче мляко за съществуващата в района на Рокфор млечна промишленост, която произвежда популярното в целия свят сирене “Рокфор”. Породата Лакон е най-многобройната порода овце във Франция и с най-голямо значение и ефективност с повече от 1 300 000  животни, което представлява около 20% от овцете във Франция, от тях 840 000 са разплодни овце. Около 160 000 овце и 10 000 коча са записани в родословната книга . 40% от кочовете са на разположение за изкуствено осеменяване. Лакон е френска порода овце , която в миналото е била със смесено предназначение , а днес се разделя на две направления –Лакон за мляко и Лакон за месо. Лакон за месо е разпространена в по-широк географски район и там основната цел е производство на агнета , които сучат от майките, възможно най-дълго, реализират много голям прираст и осигуряват месо за месопреработвателната промишленост.   Лакон за мляко е разпространен основно в район Авейрон, Миди Пирене – южна част на централния масив на Франция. Най-многобройна е популацията в района на селището Лакон по поречието на реката Тарн.  Това обяснява името на породата.  Районът се характеризира с полупланински релеф и надморска височина между 300 и 1000 метра и големи температурни амплитуди.  През зимата е студено и температурите падат до -200 С, през лятото живакът скача до 350 С. Често е ветровито.  Поради изключително добрата  приспособяемост към околната среда,  овцете от порода Лакон са разпространени  в много страни, като Франция, Испания, Италия, Швейцария, Португалия, Австрия, Унгария, Румъния, Русия,  Бразилия, Тунис ,САЩ , Канада и България. През 19-ти век популацията от овце в района за производство на Roquefort е съставена от местна порода със смесено предназначение за вълна, месо и мляко. Животновъдите от района усещат тенденциите за спад в търсенето и цената на  вълната и постепенно започват да се ориентират в производството на качествено мляко и месо.   За първи път характеристиките на породата са описани през 1902 год с министерско постановление.  Първият конкурс, посветен на породата Лакон е проведен през 1905 год. Родословната книга на породата Лакон е създадена през 1942 год след сливане на породите Камарес и Ларзак Лураге   /Camarès и Larzac Lauragaise  / В днешно време селекцията е ориентирана в две посоки – постоянно подобряване на млечния потенциал на женските линии и оформянето на трупа при мъжките линии за месо. По този начин животновъдите могат за използват женските за добра млечна продукция, а мъжките като произвеждат месо се явяват  като страничен продукт от производството на мляко.   

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates