Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Техника на заплождане на овце

Полезна информация за овцете.Техника на заплождане на овцете.

 

 

Половите цикли при овцете са средно 16-17 дни, в границите от 14 до 19 дни.

Продължителността на половото влечение по време на размърляността е 24-30 часа. Яйцеклетката овулира в края на размърляността, към 32-ия час.

Всеки фермер трябва да организира осеменителната кампания при овцете така, че да протече в максимално съкратени срокове. В противен случай се затруднява отглеждането на агнетата, защото не са изравнени по възраст, повишава се яловостта и се понижава плодовитостта при овцете.

В овцевъдството се практикува естествено или изкуствено осеменяване на овцете. В частните овцеферми естественото осеменяване обхваща почти 100% от овцете. Ако овцете не се заплодят при първото покриване, през следващата разгоненост те се осеменяват повторно.

Естественото осеменяване на овцете

При естественото осеменяване на овцете се различават няколко начина на заплождане.

Произволно заплождане на овцете

Произволно заплождане на овцете е най-примитивният начин на съешаване на овцете. В стадото се пускат един или няколко коча, които през цялото време са с овцете. При произволното осеменяване една овца майка може да бъде покрита няколко пъти от един или от няколко коча, а друга да не бъде осеменена през размърляността, не се знае точната дата на заплождането и от кой коч е заплодена.

Въпреки посочените недостатъци стадният начин на осеменяване на овцете все още се практикува у нас от много фермери.

Харемно заплождане на овцете

В стадо от 35-40 овце майки се пуска само един коч. При харемния начин на осеменяване на овцете не се знае датата на заплождането, но бащата на приплодите е известен. Недостатък на харемно заплождане на овцете е, че кочът се изтощава, защото не може да се регулират скачките му.

Пускане от ръка

Пускане от ръка е най-съвършеният начин за заплождане на овцете при естественото осеменяване. Размърляните овце се откриват с кочове пробници, отделят се и се покриват от най-добрия коч. Обикновено на коч се определят 3-4 скачки дневно с интервал за почивка.

Изкуствено осеменяване на овцете

Изкуствено осеменяване на овцете е много ефективен метод, познат отдавна в нашата страна. При прилагане на изкуственото осеменяване даден коч с високи качества се използва най-рационално при голям брой овце майки.

Важна особеност при прилагането на изкуственото осеменяване е откриването на размърляните овце майки. За тази цел се използват кочове пробници, които се отглеждат в отделно помещение. На един коч се предвиждат 70-80 овце майки. Пробниците трябва да са здрави, добре хранени и с активна полова дейност. Преди да се пуснат в стадото, поставят им се престилки, за да се предотврати евентуалното заплождане на овцете.

Кочовете пробници се пускат в стадото сутрин и вечер. Размърляните овце майки допускат пробника до себе си и позволяват да бъдат заскачани. Те веднага се отбелязват с боя (в никакъв случай блажна) или с друг знак и се отделят от стадото. Ако размърляните овце са открити сутринта, те се осеменяват за първи път вечерта и за втори на следващата сутрин. Осеменените овце постепенно образуват стадо, отделно от неосеменените.

Изкуственото осеменяване се извършва от подготвени техници осеменители.

Правилно е да се прилага дълбоко цервикално осеменяване, което гарантира заплождането на овцете.

Кочовете (разплодниците и пробниците) трябва да се хранят добре през осеменителната кампания. Относително малкият им брой позволява да се поддържат в разплодна кондиция през цялата година. Дневната им дажба трябва да включва 1-1,5 кг концентрирана смеска и на воля сено и силаж през зимата или зелена трева през лятото. В такъв случай не е необходима специална подготовка на кочовете за осеменителната кампания. Допълнително в зависимост от натовареността им в дажбата може да се включат обезмаслено мляко, моркови, тривитаминол и др.

За да се повиши, заплодяемостта на овцете майки, през осеменителната кампания трябва да се избягва храненето със свежи зелени фуражи, защото съдържат т.нар. фитоестрогени. Тези вещества причиняват изхвърляне на заплодената яйцеклетка, в резултат на което се увеличава броят на повторно разгонилите се овце.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates