Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Подготвяне на овцете за случната кампания

Полезна информация за овцете.Подготовката на овцете за случната кампания. Подготовката на овцете и кочовете за случната кампания оказва голямо влияние, за да се постигне

висока заплодяемост и по висока плодовитост. Тя трябва да започне още през лятото. След отбиването и отделянето на агнетата, трябва да се сформират овчите стада, които с оглед на селекционната работа, се отправят към съответния осеменитслен пункт и се определят кочове за покриване. Най-малко 20-30 дни до започването на случната кампания, на овчето стадо се прави основен преглед и всички стари и негодни за разплод овце се изключват от разплод. От стадото се отделят всички кочове и кочлета. Освен това 30 дни до започване на случната кампания, трябва приключат всички ветерннарно-профилактични мероприятия, като имунизации и други.

Подготовката на овцете за случната кампания се състои най-вече в осигуряване на пълноценно хранене, особено по отношение на витамините и белтъчините. За тази цел трябва да се подхранват в концентриран фураж, като 20-30 дни преди започване на кампанията на овцете трябва да се дава по 200-300 г и толкова концентрирана смеска, покълнал овес или ечемик. Покълнатото зърно съдържа освен белтъчини също така и витамин Е, който оказва положително въздействие върху функцията на яйчниците. Приготвянето на покълналото зърно става, като ечемикът или овесът се поставя в корита или в подходящи съдове, намокря се с вода и се оставя 3-4 дни в топли помещения или на слънце.

Практически лесно се извършва подхранване със зърнени фуражи, най-често с ечемик, който е на лице през този период. Поради това, че пасищата през периода на заплождането са изсъхнали и тревата с сравнително бедна на протеин и минерални вещества, подхранването само със зърно не е най-подходящо. Даването на ечемик или друг зърнен фураж не е целесъобразно и в случаите, когато овцете обират зърното от стърнищата непосредствено след жътвата. Практически често се случва през месеците юли и август да паднат валежи и разпиляното зърно да покълне и при паша, заплодените овце на ново да се размърлят т.е. получават се т.н. зелени аборти. При такива случаи овцете не се пускат на паша, а се пасат в сухи пасища и постепенно се приучват. При използването на стари комбайни разпиляването на зърно и класове е много голямо и дори трябва да се внимава от прехранване и други неблагополучия. В този случай е желателно първо да се пускат за няколко часа на пасището и след това в стърнищата, като времето се увеличава с адаптирането към приемане на прясно зърно.

При даване на големи количества концентрирани фуражи с необходимо да се увеличи дневната дажба постепенно, започвайки с 0,15-0,30 г на овца дневно и увеличавайки с 50 г дневно, като се стигне до 0,5 кг дневно. Прекратяването на подхранването става също постепенно с дневна стъпка 50 г.

Обилното подхранване се прекратява при заплождане на 2/3 от овцете (обикновено след 16-17 дни от започване на осеменяването), след което продължава още една две седмици с намалени количества. Овцете с наднормено тегло не е желателно да бъдат подхранени, защото това води до затлъстяване и нисък процент на заплодяемост.

Увеличаването на количеството на готварска сол през втората половина на подготвителния период, а именно 10-15 дни преди започване на случката кампания се дава в количество по 20-25 г дневно на овце в смеската или на воля каменна сол. През подготвителния период е необходимо овцете да имат достатъчно движение на слънце и редовно да бъдат поени най-малко два пъти на ден. Махането на солта от дажбата да бъде 20-30 дни преди случната кампания. След такава подготовка на овцете, пускането на кочовете пробници в стадото подпомага бързото настъпване на размърляността.

За получаване на висока заплодяемост и по-голяма плодовитост е необходимо едновременно с подготовката на овцете да започне и подготовката на кочове-спермодарители. Кочовете трябва да бъдат правилно хранени и то през цялата година. Най-малко 35-40 дни преди случния сезон кочовете се изпращат на осеменителния пункт и се поставят при усилен режим на хранене и благоприятни условия за гледане. На кочовете освен пашата се дават фуражни смески, зелен фураж и храни, конто съдържат животински белтъчини (мляко, яйца и др.), а при липса на зелена паша се дава витаминозна храна (моркови, тикви и др.). Най-малко 1-1,5 месеца до започването на случната кампания на кочовете се дават противометилни средства.

През време на подготовката на кочовете за случната кампания с необходимо да се изследват качествата па спермата им. Това се налага, за да се вземат навреме мерки за заменяне на коча или за подобряване на спермопродукцията му, ако той даде долнокачествена сперма.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates