Полезна информация за овцете.Подготовката на овцете за случната кампания. Подготовката на овцете и кочовете за случната кампания оказва голямо влияние, за да се постигне

висока заплодяемост и по висока плодовитост. Тя трябва да започне още през лятото. След отбиването и отделянето на агнетата, трябва да се сформират овчите стада, които с оглед на селекционната работа, се отправят към съответния осеменитслен пункт и се определят кочове за покриване. Най-малко 20-30 дни до започването на случната кампания, на овчето стадо се прави основен преглед и всички стари и негодни за разплод овце се изключват от разплод. От стадото се отделят всички кочове и кочлета. Освен това 30 дни до започване на случната кампания, трябва приключат всички ветерннарно-профилактични мероприятия, като имунизации и други.

Подготовката на овцете за случната кампания се състои най-вече в осигуряване на пълноценно хранене , особено по отношение на витамините и белтъчините. За тази цел трябва да се подхранват в концентриран фураж, като 20-30 дни преди започване на кампанията на овцете трябва да се дава по 200-300 г и толкова концентрирана смеска, покълнал овес или ечемик. Покълнатото зърно съдържа освен белтъчини също така и витамин Е, който оказва положително въздействие върху функцията на яйчниците. Приготвянето на покълналото зърно става, като ечемикът или овесът се поставя в корита или в подходящи съдове, намокря се с вода и се оставя 3-4 дни в топли помещения или на слънце.

Практически лесно се извършва подхранване със зърнени фуражи, най-често с ечемик, който е на лице през този период. Поради това, че пасищата през периода на заплождането са изсъхнали и тревата с сравнително бедна на протеин и минерални вещества, подхранването само със зърно не е най-подходящо. Даването на ечемик или друг зърнен фураж не е целесъобразно и в случаите, когато овцете обират зърното от стърнищата непосредствено след жътвата. Практически често се случва през месеците юли и август да паднат валежи и разпиляното зърно да покълне и при паша, заплодените овце на ново да се размърлят т.е. получават се т.н. зелени аборти. При такива случаи овцете не се пускат на паша, а се пасат в сухи пасища и постепенно се приучват. При използването на стари комбайни разпиляването на зърно и класове е много голямо и дори трябва да се внимава от прехранване и други неблагополучия. В този случай е желателно първо да се пускат за няколко часа на пасището и след това в стърнищата, като времето се увеличава с адаптирането към приемане на прясно зърно.

При даване на големи количества концентрирани фуражи с необходимо да се увеличи дневната дажба постепенно, започвайки с 0,15-0,30 г на овца дневно и увеличавайки с 50 г дневно, като се стигне до 0,5 кг дневно. Прекратяването на подхранването става също постепенно с дневна стъпка 50 г.

Обилното подхранване се прекратява при заплождане на 2/3 от овцете (обикновено след 16-17 дни от започване на осеменяването), след което продължава още една две седмици с намалени количества. Овцете с наднормено тегло не е желателно да бъдат подхранени, защото това води до затлъстяване и нисък процент на заплодяемост.

Увеличаването на количеството на готварска сол през втората половина на подготвителния период, а именно 10-15 дни преди започване на случката кампания се дава в количество по 20-25 г дневно на овце в смеската или на воля каменна сол. През подготвителния период е необходимо овцете да имат достатъчно движение на слънце и редовно да бъдат поени най-малко два пъти на ден. Махането на солта от дажбата да бъде 20-30 дни преди случната кампания. След такава подготовка на овцете, пускането на кочовете пробници в стадото подпомага бързото настъпване на размърляността.

За получаване на висока заплодяемост и по-голяма плодовитост е необходимо едновременно с подготовката на овцете да започне и подготовката на кочове-спермодарители. Кочовете трябва да бъдат пра