Полезна информация за овцете.Асканийска тънкорунна овца.


Овцете от породата Асканийска овца са създадени през периода 1924-1935 г. в Украйна. За основа са използвани 4737 различни по конституция и продуктивност мериносови овце. От тях само 211 овце и 14 коча са били елитни с вълнодобив съответно 7,28 и 11,3 кг. Дължината на вълната е била 5-6 см с малко количество серей и с нисък рандеман. Целта е била да създадат едри животни с добри месодайни качества, с висок вълнодобив, с дължина на вълната над 6,5-7 см, и с рандеман 40-42%.

За постигането на тази цел са използвани само отделни кочове от това стадо и от американско рамбуйе, по метода на простото възпроизводително кръстосване. При създаването на породата се е прилагала индивидуална бонитировка и преценка на кочовете по потомство, строг отбор и еднороден подбор, умерено родствено развъждане и създаване на линии.

През Втората световна война оцете от породата Асканийска овца са почти напълно унищожени, но след това бързо са възстановени , като са използвани кавказки и ставрополски овце-майки. Оцете породата Асканийска овца имат високи стойности за маса и вълнодобив. За елитните стада вълнодобивът на овцете-майки е над 6-6,5 кг, на кочовете - над 15 кг, а масата - съответно 55-60 и над 100 кг. От отделни индивиди са получени рекордни постижения - маса 183 кг и вълнодобив 30,7 кг с над 9,2 кг чисто влакно. Плодовитостта на овцете-майки е висока - 120-130% от оагнените овце, а за отделни стада достига над 150%.