Полезна информация за овцете.Ръчно доене на овцете. Ръчното доене на овцете е трудоемък и тежък процес. За 1 час опитен дояч може да издои към 100-200

овце-майки. По-често на практика бройката е в норми от 80-90 овце-майки. Ръчното доене на овцете има определена техника, която се състои в известна последователност на отделните манипулации. Доячът застава зад овцата, като първата процедура е раздояване на вимето, след това издояване и се приключва с доиздояване. Раздояването се извършва с дясната ръка, като с лявата се придържа вимето на овцата. При това положение палецът на дясната ръка се свива до ставата, а с другите пръсти се правят последователни бързи и ритмични движения, при които дясната цицка леко се притиска и млякото изтича във вид на струя. По същият начин се раздоява и левия дял на вимето. Така извършени движенията на ръката наподобяват бозаенето на агнето, което спомага за доенето.

По време на основното издояване с двете ръце се обхваща вимето и чрез лекото му странично натискане с дланите на ръцете отгоре надолу, млякото изтича със силни струи. Това е фазата на надоено мляко от цистерната, млечните канали и част от алвеолите. Налага се доиздояване на останалото количество мляко, което е най-богато на мастни вещества. Извършва се по същия начин, както в началото при раздояването. Има овце при които остатъчната порция мляко е в значителни количества, което зависи от породния им произход. По проучвания, това количество може да се доиздои по-пълно, ако след същинското издояване се направи лек масаж на вимето по посока от цицките към цистерните и обратно в продължение на 30-40 секунди. Така може да се доиздои и по-пълно, и най-маслената порция мляко.

Някои овцевъди след издояване придойват овцете. След като цялото стадо е издоено овцете се връщат и наново се доят. При това положение ако овцете-майки се доят три пъти на ден, реално преминават шест пъти през доячите. Когато вимето се масажира придойката е напълно излишна.

В началото на дойния период овцете се доят три пъти на ден - рано сутрин, на обяд и вечер. С напредване на лактацията и понижаване на млякото се преминава към двукратно доене - сутрин и вечер. В края на лактацията доенето е един път на ден. В продължение на няколко дни овцете-майки се доят през един и два дни и се пристъпва към пресушаване. Неправилното пресушаване води до възпаление на вимето (мастит) най-вече при по-млечните.

Доенето на овцете се извършва в овчарниците през студените месеци и на двора по време на топлите дни. За целта има специални отделения със станоци за доячите.