Полезна информация за овцете.Порода овце Хиос. Породата овце Хиос произхожда от едноименния Гръцки остров Хиос и е разпространена на остров Кипър и цяла

Гърция. Продукт е на кръстосване между една Тънкоопашата от остров Хиос и Дебелоопашата овца от Мала Азия.

Овцете от тази порода са с бял цвят, с черни, а понякога и сиви петна по лицевата част предимно около очите, по бузите, по края на муцуната, в края на краката и в повечето случаи по корема и по половите органи. Понякога главата е абсолютно черна. Краката са покрити с покривни косми до над коленните стави. Коремът е гол или много слабо зарунен. Лицето и ушите са покрити с дребни черни петна. Руното с бяло, вълната с рядка н груба. Пигментите петна, които се появяват при агнетата, впоследствие избеляват. Кочовете са със спирални рога, а овцете майки са без рога или с атрофирали такива. Животните са с характерна, добре оформена конусовидна опашка, като обикновено се отстранява при агнетата т.е. при женските животни със специални гумени пръстенчета на 3-4-я ден след раждането.

Овцете от породата Хиос са с хармонично тяло, с гънки и дълги крайници е черни стави и копита. Крупата е тясна и свлечела. Овцете са едри и скоклести. Височината при холката е 70-76 см, а на кочовете - 79-84 см. Общото количество месо от овца майка е значителна. Средното живо тегло на овцете майки е 50-70 кг, а на кочовете - 65-90 кг. Вълната е груба и смесена, а вълнодобивът е 1,5-2,5 кг.

Характерно за породата Хиос е високата плодовитост и добра млечност. Средната млечност е 150-200 л, а плодовитостта - 200-240%. Женските са скорозрели, като на 9-10 месеца животните се заплождат. Овцете са полиестрични, което позволява заплождането им да става през различните сезони на годината.

Овцете от породата Хиос са с много добра аклиматизационна способност. Проявяват обаче известна чувствителност към района със студен и влажен климат и силни ветрове.