През ранна пролет най-голямо количество цветен прашец и нектар образува върбата от вида ракита. За България от значение за пчеларството са дренът и някои видове върби, например ивата , , която освен цветен прашец, отделя и нектар. Леската и елшата предоставят само прашец, които пчелите, събират единствено в момента на цъфтежа при благоприятно време. Обилното отделяне на прашец от ракитата дава възможност за интензивно отглеждане на пило през периода, когато нарастването на пчелните семейства е особено необходимо за рационалното използване на пашата от акация, рапица, липа, еспарзета и др.