Полезна информация за Вашите пчели. Стесняване и затопляне на гнездата на пчелните семейства през пролетта.

През пролетта, при първа възможност е задължително да се стеснят и затоплят гнездата на пчелните семейства. Те се стесняват на толкова пити, колкото се покриват от наличнитепчели, като излишните и празните се изваждат.Така се се запазва по-добре топлината в кошера и се отстранява опасността от простудяване на пилото при внезапни пролетни застудявания. Това мероприятие е особено важно при по-слабите пчелни семейства. При най-силните семейства могат да се оставят по една две пити с мед повече, за да не се чувстват пчелите некомфортно при затопляне на времето.При стесняване на гнездата в средата трябва да се оставят питите с пило. До тях се поставят тези с храна, така, че семействата да имат на разположение достатъчно количество доброкачествен мед и цветен прашец, както и празни работнически килийки. Така ще създадем условия за непрекъснато снасяне на яйца от майката, независимо от промените на времето през пролетта.При многокорпусните кошери, ако пчелите не са заели двата корпуса, то долният по-празен се прибира временно в склада. За да има по-добро използване на топлината през пролетта, междурамъчното разстояние може да се намали от 12 на 8-9 мм, като се приближат плътно рамките една към друга. По този начин пчелите покриват и топлят по-голяма площ от питите, поради което се отглежда повече пило. Когато семействата се развият на 9-10 пити с пчели и времето през пролетта се затопли за постоянно, то рамките се поставят отново на 12 мм една от друга. Най-добър резултат от намаляването на междурамъчното разстояние се наблюдава при слабите и средните семейства.За стесняване на гнездата успешно може да се използва и методът на Блинов. При този метод, гнездото по време на главния пролетен преглед се разделя на две части с преградна дъска, която не допира до дъното. В по-топлата (южната) страна се поставят питите с пило и майката, а от другата страна на преградната дъска се намират питите с мед и прашец. Когато на питите с пило няма достатъчно празни килийки за снасяне на яйца, в южното отделение се поставя още една празна или маломедна светлокафява пита с правилно изградени работнически килийки. Медът на нея слабо се разпечатва и се напръсква с топла вода. Когато семейството е слабо, то в двата края гнездото се ограничава с преградни дъски, зад които се поставят затоплящи възглавници. Входът се оставя отворен само откъм отделението на пилото. При хладно време пчелите остават предимно на питите с пилото, като го покриват добре и поддържат температура до 34-36 градуса. При топло време, излишните пчели, които не са ангажирани непосредствено с отглеждане на пилото, преминават в другото отделение при питите с храната, където температурата е по-ниска (20–25 градуса). Благодарение на това тези пчели не се изтощават бързо, запазват жизнеността си и живеят по-дълго време.За храненето на пилото, пчелите пренасят малко храна от другото отделение, преминавайки под преградната дъска. Трябва да се следи за снасянето на яйца от майката и при липса на празни килийки, своевременно трябва да се добави в отделението с пилото по една празна или маломедна, доброкачествена пита. Тя се взема от другото отделение или от склада. Когато има по-чувствителен принос на нектар, в отделението за храната също се поставят 1-2 празни пити за складиране на нектара.По-късно през пролетта, когато количеството на пчелите се увеличи и се установи постоянно топло време, средната преградна дъска се изважда и гнездото се устройва по обикновения начин. В средата се поставят питите с пило, а до тях празните пити за разширяване на семейството. От двете страни слагаме и питите с прашец, а зад тях питите с мед. Най-рационално се използва топлината при методът на Блинов. Пчелните семейства се развиват бързо, като същевременно се предпазват и пчелите от преждевременно остаряване. Той е много подходящ за бързо засилване на слабите и средни семейства. При тях количеството на пилото се увеличава от 50 до 80%. При силните семейства, както методът на Блинов, така и намаляването на междурамъчните разстояния дават по-слаб ефект, тъй като те имат достатъчно пчели, които добре хранят и затоплят пилото.За по-добро запазване на топлината в гнездата през пролетта, пчелите трябва да бъдат добре защитени, както отстрани, така и отгоре. Ако между преградните дъски и стените на плодника има големи пролуки, то те трябва да се запушват с ивици зебло или друг дебел плат. Зад преградните дъски празното място се запълва с възглавници, напълнени със сухи, затоплящи материали. Важно е кошера да е добре изолиран отгоре, понеже оттам най-лесно излиза лекият топъл въздух. Покривните дъсчици трябва плътно да се допират една до друга, а когато кошерът е с покривно платно, то трябва да бъде здраво и добре да покрива гнездото.Изследванията на В.А. Темнов показват, че със стесняване и затопляне на гнездата може да се икономиса през пролетта по около 4 кг мед на пчелно семейство. Опитно е установено, че благодарение запазването на топлината, майката по-усилено осеменява питите и пилото се увеличава с около 30%. За да запазим топлината, кошерите още от есента или в най-ранна пролет могат да се обвият целите отвън с тъмен полиетилен, на който се прави прорез при входа, за да могат пчелите свободно да излитат навън. По-късно през пролетта, когато се установи постоянно топло и слънчево време, полиетиленът се прибира. За да задържат добре топлината е важно самите кошери да са здрави, без пролуки и цепнатини. Ако има такива през тях ще нахлува студен въздух или ще тече вода. Затова, след като изсъхнат от зимната влага, кошерите трябва да се проверят, да се шпакловат и боядисат отвън.
Още за пчелите: